I. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

  • Thông tin y tế chính xác từ các chuyên gia hàng đầu. Đem lại sự tin tưởng cao cho người bệnh.
  • Bảo hành toàn bộ dịch vụ nếu dịch vụ làm bị đánh giá 1-2*.
  • Giám sát kiểm tra với những hợp đồng sức khỏe đã được ký kết với doanh nghiệp, tập thể và cá nhân

II. ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG NHÂN VIÊN Y TẾ

  • Giữ Nhân viên y tế cố định làm tại nhà chăm sóc và tư vấn cho Quý khách, chỉ thay đổi khi Nhân viên nghỉ do ốm, do lý do cá nhân, chuyển đổi vị trí công việc.
  • Để đảm bảo việc này, Quý khách vui lòng xác nhận và thanh toán hợp đồng gia hạn trước 15 ngày so với thời điểm hợp đồng hiện tại kết thúc, tránh trường hợp Khách hàng khác chọn mất nhân viên giúp việc.
  • Đảm bảo có nhân viên y tế thay thế: Luôn có nhân viên thay thế khi nhân viên hiện tại nghỉ việc. Thời gian chờ tối đa: 7 ngày.
  • Số lần đổi nhân viên y tế mới trong suốt thời gian hợp đồng: 2 lần (với hợp đồng 6 tháng) và 3 lần (với hợp đồng 12 tháng).

III.  BẢO HIỂM VÀ ĐỀN BÙ KHÁCH HÀNG

  • Bảo hiểm khách hàng: Thực hiện đúng theo nguyên tắc bảo hiểm đã được đưa ra theo các vấn đề đã được ký kết với Dinh Dưỡng Quốc Gia. Chi tiết tại: http://bit.ly/2oQolOx.
  • Đền bù dịch vụ khách hàng: Trong trường hợp có xác nhận bằng văn bản của cơ quan chức năng về việc không thực hiện theo hợp đồng đã được kết. Bên cung cấp dịch vụ Dinh Dưỡng Quốc Gia có trách nhiệm đền bù lại những chính sách mà khách hàng đã ký kết.